MUSICOTERÀPIA A... Àmbit Comunitari: Cas Clínic. Barcelona

Cas Clínic:
XX, 16 anys, viu a una residència de menors, participa al taller de conjunt instrumental organitzat en el marc de programa de pràctiques del màster de Musicoteràpia de l' Universitat Pompeu Fabra amb l'ONG Art Solidari. No finalitza el 4rt d’ESO amb èxit a causa de la seva desmotivació i faltes d'assistència. Després de deixar els estudis, realitza un curs de formació en cuina, i actualment està a l'espera d'un curs de formació per instructors d'activitats físiques.

L'usuari XX és derivat al taller de musicoteràpia perquè té una actitud dominant i presenta comportaments agressius, com a resultat d'això va provocar un motí al centre amb dos nois, i va provocar danys materials i va agredir greument dos educadors. El motí va finalitzar amb l'entrada del cos de policia antidisturbis al centre, i se li va obrir un expedient judicial. El judici va tenir lloc 4 mesos després del començament del taller de musicoteràpia, la sentència obligava a XX a romandre 6 mesos en un centre de menors. El centre va presentar un informe positiu sobre XX indicant els canvis en el seu comportament durant els últims mesos, i la condemna va ser substituïda per serveis a la comunitat.

Les sessions de musicoteràpia tenen una durada de 4 mesos, repartits en: una sessió de presentació, dues sessions d'avaluació, 12 sessions de musicoteràpia, i una sessió de Feedback. Totes les sessions, menys la de presentació que té lloc al centre, es realitzen en dues sales insonoritzades d’un Centre Cívic equipades amb bateria, amplificadors, i la resta de materials (instrument) són cedides per l'ONG Art Solidari per realitzar el taller.

Els objectius del taller són classificats sota diversos criteris: dos objectius generals i sis objectius específics. El primer objectiu general pretén desenvolupar les habilitats comunicatives grupals i socials, tant verbals com no verbals a través de les activitats musicals, i el segon, pretén potenciar l'habilitat expressiva individual a través de la "personalització" de l'instrument, fent aquest la funció de "veu" de l'usuari que el toca. S'intenta dotar de les eines necessàries (autoestima, confiança, control, entre d'altres) per potenciar la presa de decisions amb responsabilitat, tant a nivell personal com a col•lectiu. Els sis objectius específics són: aprendre a tocar diferents instruments (guitarra, teclat, baix, percussió), aprendre conceptes musicals bàsics per poder tocar en grup, aprendre temes musicals de diferents estils i orígens, crear peces musicals originals amb la participació de tots els membres del grup i poder tocar-les, organitzar un concert per tocar els temes compostos pel grup i altres temes treballats durant el taller, gravar una maqueta amb tots els temes treballats.

D'acord amb aquests objectius es realitzen dues sessions d'avaluació en les quals s'avaluen habilitats socials grupals (comunicació verbal i no verbal amb els companys, respecte a l'hora d'intervenir en l'activitat, interacció dins i fora del col.lectiu, responsabilitat en la presa de decisions), habilitats socials individuals (facilitat per donar opinions personals, comunicació verbal i no verbal amb el terapeuta, disposició d'assistència al taller i puntualitat, grau de participació en les activitats, grau d'adaptació dins i fora del grup amb el seu entorn) , habilitats musicals grupals (escolta mentre toquen, capacitat d'incorporar el seu ritme en el del grup, capacitat de seguir un ritme establert per un altre membre o terapeuta, comunicació musical dins del grup), habilitats musicals individuals (capacitat de dirigir musicalment el grup, disposició a aprendre nous instruments, disposició de compartir els seus coneixements musicals, capacitat d'expressió a través de l'instrument, grau de comunicació musical amb els companys i amb el terapeuta).
El resultat és classificat en dos blocs, aquells en els que presenta facilitat i aquells en els que presenta dificultat. En les habilitats musicals presenta facilitat a: capacitat de seguir un ritme establert per un altre membre o terapeuta, capacitat de dirigir musicalment el grup, disposició a aprendre nous instruments, disposició de compartir els seus coneixements musicals, capacitat d'expressió a través de l'instrument, i presenta dificultat a: capacitat d'incorporar el seu ritme en el del grup, escolta mentre toquen, comunicació musical dins del grup, grau de comunicació musical amb els companys i amb el terapeuta. En les habilitats socials presenta facilitat a: comunicació verbal i no verbal amb els companys, interacció dins i fora del col.lectiu, responsabilitat en la presa de decisions, comunicació verbal i no verbal amb el terapeuta, disposició d'assistència al taller i puntualitat, grau de participació en les activitats, grau d'adaptació dins i fora del grup amb el seu entorn, i presenta dificultat en: respecte a l'hora d'intervenir en l'activitat, facilitat per donar opinions personals.

Un cop finalitzades les sessions d'avaluació, es marquen dos objectius generals per XX, disminuir la seva autoritat dictatorial canalitzant les seves dots de líder positivament (per fer crítiques positives), i disminuir la seva actitud impulsiva potenciant l'escolta musical i no musical dels seus companys.

Durant les 12 sessions posteriors a les sessions d'avaluació, es realitzen tres tipus d'activitats, la primera activitat és la de cercle de percussions. En una primera fase, es treballen els cercles dirigits pel terapeuta, donant les entrades, sortides, matisos de forte i piano. Una vegada que han entès els gestos no verbals del director i la dinàmica d'un cercle de percussions, es treballa una segona fase de cercles no dirigits. Al principi, els cercles no dirigits són estructurats, s'acorden entre tots l'ordre de les entrades, l'ordre dels sols, què matisos es realitzaran, com finalitzaran el cercle. Posteriorment, es treballen els cercles no dirigits improvisats. En aquests cercles de percussió, els membres es comuniquen no verbalment, improvisen sobre la marxa de la música sense cap acord previ sobre qui entra o qui fa el sol, quan creixen o quan acaben. La segona activitat és el taller d'instrument. Cada membre té l'oportunitat d'aprendre a tocar el baix i la guitarra, i per a un aprenentatge més individualitzat de l'instrument, es divideixen en dos grups de treball, dos membres del grup amb un terapeuta que els ensenya la guitarra i el baix, i un grup de tres membres amb un altre terapeuta que treballa la percussió entrant en el camp d'expressió emocional a través de l'instrument. La tercera activitat és el treball de cançons, tant en àrab com en espanyol donant cabut d'aquesta manera, que puguin mostrar la seva cultura i les seves arrels.
Les tècniques utilitzades per a aquestes activitats són: improvisació (es combina la improvisació individual, i la grupal. A través de la improvisació individual es potencia l'expressió, ia través de la grupal, els dots comunicatius), composició (mitjançant la composició grupal s'impulsa la cohesió del grup). Cada usuari aporta la seva idea, les comparteix amb tot el grup i entre tots decideixen quina de totes les idees aportades és la més apropiada per a la composició), conjunt instrumental (es pretén fomentar la responsabilitat, cada membre del grup és responsable del conjunt i la aportació individual fa que se sostingui el conjunt), cercle de percussions (s'intenta ensenyar les regles fonamentals de la convivència a través de l'experiència musical. Quan tot el grup, toca al mateix temps el que vol cadascun, el resultat és un caos sonor, però quan es fa d'una manera ordenada i ben dita, el resultat sonor es fa agradable, cançons (es considera la fase de posada en paraules d'experiències, sentiments, emocions, pors, entre altres, a través de la invenció de la lletra de les cançons).

Durant aquestes 12 sessions, es realitza una sessió d'avaluació per fer un seguiment de RS després de cada sessió. L'avaluació es realitza en dues àrees, la social i la musical. L'àrea social es classifica en respecte cap als companys (la comunicació verbal, la comunicació no verbal, capacitat per a fer crítiques positives, capacitat d'expressió d'opinions personals, participació en la presa de decisions dins del grup, escolta atenta a les opinions dels companys, respecte de torns), respecte pels musicoterapeutes (la comunicació verbal, la comunicació no verbal, escolta atenta a les instruccions), respecte a un mateix (perseverança davant de nous reptes, capacitat per rebre crítiques positivament). L'àrea musical es classifica en habilitats individuals (capacitat d'escolta mentre toca, capacitat per mantenir una pulsació, capacitat per seguir una estructura donada, progrés en l'instrument), i habilitats col.lectives (capacitat per seguir indicacions del director, capacitat per adaptar-se al ritme del company, capacitat per a dirigir musicalment al grup, domini de la comunicació musical). Els criteris de valoració de cada un d'aquests ítems són: sí, no, amb dificultat, no avaluat.

En les dades recopilades d'aquestes 12 sessions es pot observar una progressió general positiva. De la sessió número 1 a la sessió número 7, hi ha una progressió ascendent dels ítems avaluats amb "sí". A la sessió número 8 hi ha una baixada coincidint amb les dates en les quals el centre es troba en una situació inestable per qüestions de trasllat que provoca un malestar general a tot el centre, tant en els usuaris com en els educadors i treballadors del centre . A partir de la sessió número 9, torna a pujar, fins a arribar en la sessió número 10, en la qual, tots els ítems són avaluats amb "sí".
A més de la progressió general s'examina amb determinació alguns ítems avaluats d'interès especial en relació als objectius establerts per a l'usuari RS.
Així, en tots els ítems en què presentava dificultats: capacitat d'incorporar el seu ritme en el del grup, escolta mentre toquen, comunicació musical dins del grup, grau de comunicació musical amb els companys i amb el terapeuta, respecte a l'hora d'intervenir en l'activitat, facilitat per donar opinions personals, ha mostrat millora després de 12 sessions complint els objectius fixats a l'inici de les sessions de musicoteràpia.
Musicoterapeutes:
Jonny García: Grau Superior de Pedagogia de l'instrument al Conservatori del Liceu. Membre de l'Orquestra de Guitarres de Barcelona. Màster de Musicoteràpia a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona
Yoonshin Gu Park: Títol Superior de Piano al Conservatori del Liceu. Professora de Piano del Conservatori del Liceu. Màster en Musicoteràpia a la Universitat Pompeu Fabra

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.