FORMACIÓ: Percussió corporal i intel·ligències múltiples.

L'Ateneu de Banyoles torna a proposar un nou curs de percussió corporal amb Javier Romero Naranjo professor de la Universitat d'Alacant. Després de dos cursos de nivell 1 realitzats, un la setmana santa del 2010 i l'altre aquest passat nada, es proposa el nivell 2. Més informació de l'Ateneu.

FORMACIÓ: II Seminaris de Gabriel Federico a Barcelona


Ja tenim a Gabriel Federico a Barcelona i al seu costat, dos Seminaris amb temàtiques molt importants.
Lamusicoterapia.com juntament amb Mamisounds Argentina, organitzen durant el mes de febrer, dos seminaris relacionats amb la musicoteràpia en l'àmbit prenatal i la discapacitat infantil.

Ambdós seminaris seran dictats pel mateix Gabriel Federico, Llicenciat en Musicoteràpia. Qui vulgui saber més sobre ell aquí us mostrem
entrevistes així com el seu currículum.

Els seminaris seran realitzats al mes de febrer a la ciutat de Barcelona i estan destinats a estudiants de musicoteràpia, musicoterapeutes en actiu i altres professionals que treballen amb dones en període de gestació i nens/es amb necessitats educatives especials.

Tots els detalls de l'organització i inscripció podeu consultar
* Tel 93 265 27 99
* Mòb. 678 690 276
* Email: info@lamusicoterapia.com

Programes:

Seminari 1 “Musicoterapia aplicada a nadons i nens/es amb discapacitat”

Aquest seminari brindarà una visió respecte diferents activitats musicals per l'abordatge amb famílies que tenen nadons i nens petits amb necessitats especials, alhora que facilitarà eines per al treball en aquesta àrea.
El seminari serà il.lustrat amb casos clínics de nens petits amb diferents diagnòstics i la seva respectiva evolució: Paràlisi cerebral, Síndrome de Down, Autisme, TGD, Rett, Williams, prematurs, retard maduratiu.

Mòdul 1. Atendre una família. De qui és la necessitat especial?
• Diagnòstic prenatal.
• Què fer quan se sap que el nadó abans de néixer ja té una discapacitat.
• Què alertes hem de conèixer per treballar amb nadons que es corren del desenvolupament evolutiu esperable.
• Nadons amb necessitats especials.
• Acompanyament en les etapes de dol i acceptació de la condició.
• Socialització.

Mòdul 2. Abordatge musicoterapèutic.
• Entrevista.
• Avaluació diagnòstica.
• Planificació de tractament.
• Informes.
• Alta.
• Derivació.
• Fi de tractament.
• Supervisió.
clica aquí per més informació

Seminari 2:"La dimensió sonora en l'embaràs i l'estimulació prenatal amb música"
L'objectiu d'aquest seminari és oferir els conceptes bàsics i generals del treball amb dones embarassades i activitats musicals. El mateix està destinat a estudiants de musicoteràpia, musicoterapeutes, psicòlegs, llevadores, obstetres, professors de gimnàstica, instructors de ioga i tots aquells que treballen amb dones en període gestacional.

Mòdul 1 (teòric-pràctic):
• Què és la Musicoteràpia Focal Obstètrica (MTFO).
• Àrees d'aplicació i intervenció.
• Objectius generals i específics.
• Procediments del mètode Mami Sounds.
• La cançó de benvinguda, treball amb audicions musicals i cançons.
• Visualització creativa amb música.
• RAM (Relaxació a través del Moviment).

Mòdul 2 (teòric-pràctic):
• Classificació de tipus d'embarassos.
• Efectes i impacte de la música en l'embaràs, el part i el naixement.
• Audició fetal i neonatal.
• Teoria de "Les 4 Esferes de l'embaràs".

Mòdul 3 (pràctic):
• Activitats vivencials en el treball grupal.
• Improvisació dirigida amb instruments musicals.
• Massatge vibracional, treball amb pilotes i vibració del so.
• Activitats per tancament de tallers.

Clica aquí per més informació

FORMACIÓ: Jornades de Teràpies Creatives, Musicoteràpia Neurològica

Jornades de Teràpies Creatives:
Musicoteràpia Neurològica: Neurociències i Música en Teràpia i Medicina Barcelona, febrer 2011.

Aquest curs està dissenyat per donar a conèixer al participant la Musicoteràpia Neurològica i les seves aplicacions com a model emergent dins el camp de la Musicoteràpia. Es presentarà el cos científic que dóna suport a l'eficàcia d'aplicacions concretes, a través d'experiències pràctiques, i el participant podrà descobrir algunes de les tècniques més utilitzades en els entorns terapèutics.

Objectius
•Introduir la Musicoteràpia Neurològica com a mètode específic dins del camp de la Musicoteràpia.
•Prendre consciència de tota l'evidència científica que dóna suport a l'eficàcia d'aquest mètode musicoterapèutic.
•Prendre consciència de les aplicacions clíniques d'aquest model.
•Adquirir tècniques, a través de l'experiència, aplicables a entorns terapèutics.

A qui s'adreça
Estudiants i professionals de fisioteràpia, logopèdia, teràpia ocupacional, musicoteràpia i tots aquells que vulguin conèixer i formar-se més en el camp de la Musicoteràpia.

Professorat
•Ed Roth (Western Michigan University)
Musicoterapeuta i conferenciant reconegut en l'àmbit nacional i internacional. Ha publicat extensivament en revistes mèdiques i de musicoteràpia. Com a musicoterapeuta ha treballat en una varietat d'entorns clínics, tant psiquiàtrics com mèdics, com ara el Centre de Recerca Biomèdica en Música a la Colorado State University, l'Hospital Infantil Blythedale (Westchester, Nova York), el Centre Mèdic de la Universitat de Michigan (Ann Arbor, Michigan), els Centres Mèdics Bronson i Borgess (Kalamazoo, Michigan). És membre de l'Acadèmica de Musicoterapeutes Neurològics, i membre de l'Associació Americana de Musicoteràpia i l'Acadèmia de Ciències de Nova York.

Continguts Acadèmics
Divendres febrer 25, 18.00 – 22.00 h:
•Música i neurociència - Breu història i tendències actuals
•Cap a una teoria científica en Musicoteràpia
•Com organitzar preguntes i resultats: el model de mediació científicoracional
•Traduir els resultats científics en la pràctica clínica: el model del disseny de transformació.


Dissabte 26 febrer, 9.00 – 15.00 h:
•Resum de les intervencions terapèutiques amb música
•Individualitzar el tractament dins d'una nomenclatura estandarditzada
•Intervencions sensoriomotrius
•Principis de la sincronització auditiva –motriu Principles of Rhythmic auditory stimulation (RAS) [estimulació auditiva rítmica]
•Avaluació de la marxa
•Exercicis per a la pre-marxa
•Rehabilitació de la marxa
•Pattern sensory enhancement (PSE) [augment de patrons sensorials]
•Sonificació de seqüències motrius complexes
•Rehabilitació de moviments no repetitius
•Therapeutic instrumental music performance (TIMP) [tocar instruments musicals terapèuticament]
•Rehabilitació cognitiva
•Principis de la cognició en música
•Entrenament d'activació general
•Music attention control training exercises (MACT) [exercicis d'entramat del control de l'atenció musical]
•Sosotingudad MACT-SEUS
•Selectiva MACT-SEL
•Alternatv a MACT-ALT
•Dividida MACT-DIV
•Music executive function training (MEFT) [entrenament de la funció executiva musical]
•Entrenament de la memòria
•Memòria dependent de l'estat anímic
•Associative mood and memory training (AMMT) [estat anímic associatiu i entrenament de la memòria]
•Rehabilitació de la parla i del llenguatge
•Oral motor and respiratory exercises (OMREX) [exercicis respiratoris i motrius orals]
•Rhythmic speech cuing (RSC) [apunt rítmic de la parla]
•Metronòmica
•Amb patrons
•Vocal intonation therapy (VIT) [teràpia d'entonació vocal]
•Musical speech stimulation (MUST) [estimulació musical de la parla]
•Melòdic intonation therapy (MIT) [teràpia d'entonació melòdica]
•Therapeutic singing (TS) [cant terapèutic]
•Rehabilitació psicosocial
•Principis de la neurociència conductual afectiva
•Psychotherapy and counseling (MPC) [psicoteràpia i counseling amb música]
•Mood induction and vectoring (MPC-VIT)
•Social competence training (MPC-SCT) [entrenament en competència social]

Titulació i Valor Acadèmic
Els participants rebran un certificat d'assistència.

Lloc realització
Campus de la Comunicació-Poblenou (Universitat Pompeu Fabra)
Roc Boronat, 138. Edificio Tanger
08018 Barcelona

Idioma
La llengua vehicular del programa serà el català.

Imports i finançament
Preu: 110,00 €

Descomptes
Els exparticipants del Màster en Musicoterapia gaudiran d'un descompte del 20% sobre l'import total de la matrícula del programa.

FORMACIÓ: Biomúsica i Recursos musicals en Musicoteràpia

Biomúsica 26 de FEBRER de 2011
Impartit per: Alicia Barauskas (Argentina)
Professora de Biomúsica i Musicoteràpia Evolutiva

Objectius
Conèixer els fonaments de la teoria de Biomúsica. Conèixer i practicar els primers exercicis i experiències.
Conèixer algunes tècniques per a la integració del grup.
Continguts
Els tipus de Musicoteràpia. Ubicació de la BM en aquest esquema. Els fonaments de la BM. El circuit de bioenergia. El concepte d'evolució. La formació dels nusos de conflictes, com ens afecta i la seva possible resolució.
Les bases del Camp Visual Intern. Zones de somatització. Temps i espai, les variants personals segons l'estat de consciència. La importància de l'activitat lúdica.
LLOC: CMTB "La casa de Pepe i Alvaro", plaça Joaquim Pena, 2 les Tres Torres, Barcelona HORARI: 10:00 -14:00 hi 16:00-20:00 h.

PREU: fins l'1 de febrer : 80 € des del 2 de Febrer: 95 € Socis de la ACMT i Alumnes de Musicoteràpia: 75 €

Recursos Musicals per a la Valoració i Intervenció en Musicoterapia. 26 de MARÇ de 2011
Impartit per:
Montserrat López Merino (Galícia)
Músic i Musicoterapeuta
Objectius: Aportar un espai per a la pràctica musical on aprendre a manejar els recursos propis i estructures harmòniques bàsiques per a la intervenció en la sessió de musicoteràpia.
Analitzar o Acostar-se a una forma sistemàtica d'utilitzar els paràmetres de la música per a la valoració i evolució en el tractament de musicoteràpia. Comprendre la importància d'incloure la musicoteràpia dins dels centres d'ensenyament musical i com es justifica la seva presència.
Continguts: - TÈCNIQUES D'IMPROVISACIÓ EN MUSICOTERÀPIA. Estructures harmòniques per improvisar, relacionant-les amb les tècniques d'improvisació específiques de musicoteràpia. Pràctica, exemples i anàlisi de peces musicals. - ELS PARÀMETRES DE LA MÚSICA. Definició i justificació sistemàtica dels paràmetres de la música a la valoració i tractament en musicoteràpia (durada, pols, timbre, etc.) Pràctica i exemples instrumentals i vocals. Taula de registre dels paràmetres. - LA MUSICOTERÀPIA DINS DELS CENTRES D'ENSENYAMENT DE LA MÚSICA. La necessitat de la presència del professional de la musicoteràpia en espais específics de música. Igual que hi ha a qualsevol centre d'ensenyament psicòlegs i orientadors en els centres de música hauria d'existir un musicoterapeuta. Funcions que hauria de tenir el musicoterapeuta.
LLOC: CMTB "La casa pepe i Alvaro", plaça Joaquim Pena, 2 les Tres Torres, Barcelona HORARI: 10:00 -14:00 hi 16:00-20:00 h.

PREU: fins l'1 de març : 80 € des del 2 de Març: 95 € Socis de la ACMT i Alumnes de Musicoteràpia: 75 €
Organitza: CMTB - Centre de Musicoteràpia de Barcelona
En col laboració amb La Casa de Pepe i Alvaro (Fundació Cel Obert)
Més informació
http://http://www.cmtb.net/ARTICLE: Musicoteràpia i Educació No Formal


FORMACIÓ: Taller de percussió corporal a Girona


El taller s'emmarca dins el festival Dansem per Càritas com a activitat paral.lela i es tracta d'un taller introductori a la percussió corporal a càrrec de Kike, integrant del grup de percussió Mayumana.

Es farà el dissabte 29 de gener, de 11h a 13h i de 15:30 h a 17:30 h al 'escola de ball AVANÇA de Girona, c/ Baldiri Reixach, 12

Al taller s'aprendran seqüències, accents, cops i interaccions entre moviment i so, per ser el nostre propi instrument i ballar el nostre propi ritme.
Seran 4 hores de taller amb un professor d'elit de circuit internacional. Preu 45 €
Les places són limitades, així que no us despisteu, perquè hi haurà una sorpresa!

Per reservar la teva plaça o demanar més informació, envieu un correu a galadansemmail.com

Per a més informació sobre Mayumana i el seu nou espectacle pdeu visitar www.mayumana.com/momentum

FORMACIÓ: Curs sobre TEA a Madrid.


CICLE FORMATIU EN-MUSICOTERÀPIA 2011
COORDINACIÓ: LC MT CORA LEIVINSON
FEBRER 2011


Seminari Trastorn Generalitzat del Desenvolupament. Autisme, Asperger i l'Enfocament sistèmic-Dinàmic-Transdimensional. Dictat pel Prof Dr Carlos G. Wernicke

CONTINGUTS
• Visió global de l'ésser humà. Dimensions de definició de l'ésser humà ...
• Desenvolupament normal i les seves etapes inicials. Del ritme a la cognició.
• Aspectes de la realitat. Vida i context.
• Sistemes i sistemes funcionals. Nivells d'interacció.
• Necessitats primordials. Sentiments primordials. Relacions entre emoció i cognició. Percepció.
• L'aprenentatge i les seves dificultats. Desadaptació i discapacitat. Desconnexió. Signes d'alerta. Factors "autismogénicos".
• Diagnòstic estàtic i diagnòstic dinàmic. Diagnòstics diferencials. Diferències entre hiperactivitat i inquietud. Desenvolupaments anòmals segons edat d'instal lació. Signosintomatología. Dinàmica bàsica.
• Diferents abordatges terapèutics. La Teràpia de Contenció.
• Orientació psicoeducativa als pares. Treballs comprensiu i (re) habilitatorio.
• TGD i escola. Estratègies en consultori, casa, escola.

Es lliuraran: Fitxa bibliogràfica, Estratègies, cartilla de Detecció, article.
Amb Certificació de Fundació Holisme d'Educació, Salut i Acció Social.


Prof Carlos G. Wernicke
- Mestre - Metge Consultor Recertificado en Psiquiatria i Psicologia Pediàtrica - Psicoterapeuta de Nens i Famílies - Director, Fundació Holisme d'Educació, Salut i Acció Social - Professor Titular Psicopatologia Infantil i Juvenil, Univ Museu Social Argentí - Professor Titular, Càtedra Oberta de Discapacitat i Inclusió - Ex-President, Assoc Llatinoamericana d'Educació i Estimulació - Ex-Professor Adjunt, Endicott College, EE. UU. - Ex-Expert Agència de Cooperació Tècnica (GTZ), Alemanya - Premi Fund TV 2007 - Convidat per més de 20 universitats europees i llatinoamericanes - 100 articles publicats - Introductor de la Teràpia de Contenció

DIRIGIT A:
Musicoterapeutes en actiu i en formació, músics, terapeutes, psicòlegs, pedagogs, mestres, logopedes, professionals que treballen en camps relacionats amb persones afectades per l'espectre autista

DATA: 11 i 12 febrer 2011

LLOC: Sala de Teatre Guindalera C / Martínez Izquierdo, 20. Metro Diego de León sortida Azcona, Madrid

HORARI:
DIVENDRES 11 DE FEBRER 19,30 Assistència a la funció "La màquina d'abraçar" "Un viatge per l'univers de l'autisme" basat en la vida d'Temple Grandin a la Sala de Teatre Guindalera i col.loqui posterior amb els actors i el director de l' obra
DISSABTE 12 DE FEBRER (matí i tarda)

PLACES: mínim 15 màxim 35
COST PER PERSONA: 70 € amb entrada a l'espectacle "La màquina d'abraçar"

ESCOLA DE NOVES MUSIQUES
www.escueladenuevasmusicas.com
musicoterapia@escueladenuevasmusicas.com
Tel / Fax 917511898
Mòbil: 605897867