MUSICOTERÀPIA A... Mami Sounds. Musicoteràpia prenatal

ARTICLE: Beneficis de la música amb nens/es.

Vídeo: Mami sounds
Per Cristina SAMPIETRO 22/11/2009

El treball musical a edat primerenca ha estat objecte d'estudi des de les diferents disciplines que el comprometen, com la pedagogia, la psicologia i la música en si mateixa. L'ésser humà, en les seves diferents etapes de formació i creixement, pot potenciar moltes habilitats que enforteixen altres àrees de desenvolupament.

La musicoteràpia és per al nen un factor de formació i d'equilibri del sistema nerviós, ja que qualsevol moviment adaptat a un ritme és el resultat d'un complex conjunt d'activitats coordinades. A més, en estudis de molts investigadors com J. P. Despins, es reflecteix com el treball de la música proporciona un desenvolupament de tots dos hemisferis cerebrals, per la qual cosa s'aconsella la integració de la música en l'educació bàsica de l'infant. Aquest desenvolupament aconsegueix un augment de les capacitats cerebrals de la següent manera:

-Hemisferi esq.: regeix la percepció rítmica, control motor, mecanismes d'execució musical, el cant, aspectes tècnics musicals, lògica i raonament, captació del denotatiu, percepció lineal.

- Hemisferi Dret: regeix la percepció i execució musical, creativitat artística i fantasia, captació de l'entonació cantada, percepció visual i auditiva, percepció melòdica i del timbre, expressió musical, apreciació musical.

No hem d'oblidar que la música és un art, una ciència i una tècnica, pel que la seva pràctica i execució ens afavoreix un desenvolupament nerviós molt complet en comprendre aquestes tres facetes tan diferents i complexes. El desenvolupament de les possibilitats dels nostres circuits neuromusculars permet no només conrear el sistema nerviós, sinó també els plànols cognitiu, afectiu i psicomotor, especialment en iniciar de manera primerenca en els nens el contacte, vivència i aprenentatge de la música.

L'educació músico-instrumental desenvolupa el sentit del ritme, el que incideix en la formació física i motora de l'infant, proporcionant un millor sentit de l'equilibri, lateralitat i motricitat.

El desenvolupament de l'oïda no només serveix per a l'estudi de la música, sinó per a la resta de la seva formació intel.lectual. L'estudi de la música i la disciplina i continuïtat que pressuposa, així com l'esforç en la consecució d'una meta, l'ensinistrament motriu, desenvolupament del ritme, a més de l'educació auditiva, no són aspectes d'utilitat estrictament musical, sinó que produeixen un aspecte de transferència als altres aspectes intel.lectuals, sensorials i motrius. Per tant, es pot afirmar que, com més d'hora s'estableixi un contacte amb la música, més oportunitat s'ha de poder enfortir altres dimensions de l'ésser humà, ja que permet integrar els elements musicals al nostre món intern:

- Ritme: corporalitat.

- Ritme + melodia: món sensorial i afectiu.

- Ritme + melodia + harmonia: món sensorial, afectiu i cognitiu.

Som éssers de vibració. Per tant, la música composta de vibració sonora incideix directament sobre el nostre ser. La música és vida. L'ésser humà és la màxima expressió de la vida. Podem utilitzar la música com a fi o com a mitjà per harmonitzar totes les nostres dimensions.

Una bona orientació en el procés ensenyament-aprenentatge de la música en els nens contribueix a obtenir els següents beneficis: augment i millora de la capacitat d'escolta, capacitat de concentració, capacitat d'abstracció, capacitat d'expressió i del llenguatge, millora de l'autoestima , criteri, responsabilitat, socialització, actitud creativa, motricitat, disciplina i respecte.

La música, segons els filòsofs de l'educació, contribueix de manera important al desenvolupament de la personalitat dels nens, ja que provoca un enriquiment estètic i afavoreix el desenvolupament de l'optimisme i benestar personal. La música afecta clarament a l'ànima i és capaç de tornar-li l'equilibri perdut (segons quins casos, evidentment) gràcies a determinats sons i a la proporció matemàtica dels seus ritmes. Aquest és un exemple i un dels motius pels quals es canten cançons de bressol als nens perquè dormin.

La música té també un valor ètic-social en facilitar el domini d'un mateix, la sensibilitat i el bon gust que pel mimetisme es projecta a la societat. Per això, és important en els nens/es la pràctica de la música en grup, la qual adquireix un gran valor educador en incidir en la socialització, acostant a persones entre si, tant executant com escoltant. Afavoreix en el nen el respecte pels altres, flexibilitat i capacitat d'adaptació al grup pel bé del conjunt.

Pel que fa al benefici atorgat per la música en relació a l'autoestima del nen, és interessant assenyalar que la pràctica musical contribueix a l'autoestima física ja que valori les seves destreses.

Igualment, influeix en la seva autoestima afectiva permetent actuar més segur sobre si mateix, ser més alegre, independent, acceptar desafiaments, reconèixer el seu valor personal i ser més tolerant davant les seves limitacions i frustracions.

Pel que fa a l'autoestima social, el treball musical enforteix el sentit del treball cooperatiu, el respecte de si mateix i dels altres, la tolerància amb els errors d'altres, la solidaritat i estar més obert a la crítica. La seva autoestima acadèmica és reforçada notablement, ja que, en realitzar una activitat com la música, el nen se sent privilegiat amb les seves capacitats, aprofita més les seves potencialitats, és més perseverant, s'esforça i té expectatives positives per al seu futur.

Amb tot això, es pot arribar a la conclusió que la música en els nens/es té una gran importància en la formació integral i globalitzadora de la seva persona i igualment representa una ajuda en el millor rendiment de la resta de matèries o assignatures de l'escolar aportant maduresa per aprenentatges futurs.

Cristina SAMPIETRO ROMÁN Pianista, professora de piano i metge

Fonts: www.diariodelaltoaragon.es

"The world in six songs". Daniel Levitin

MUSICOTERÀPIA A... Fundació Benezon (Buenos Aires / Madrid)

La Fundació Benenzon de Musicoteràpia té com a missió, millorar la qualitat de vida dels éssers humans i el seu ecosistema, a més desenvolupa projectes per portar benestar a la comunitat en el camp de la salut, de l'educació i de la integració en societat. Utilitzem els recursos no verbals per millorar la comunicació entre els éssers humans per a la integració de la societat.

El CBE, CENTRE BENENZON ESPANYA de musicoteràpia i teràpies no verbals, neix l'any 2003 per:
• Desenvolupar el coneixement, el debat científic i la pràctica de la Musicoteràpia, com a ciència i disciplina aplicada a la millora de la qualitat de vida de l'ésser humà.
• Desenvolupar el coneixement filosòfic, teòric, metodològic, tècnic i aplicatiu de l'obra del Prof Rolando O. Benenzon en el camp de la Musicoteràpia i de les Teràpies no Verbals.
Reconegut per la "Fundació de Musicoteràpia Prof Dr Benenzon per a la salut comunitària", en contacte directe i constant amb el Prof Benenzon per a la supervisió i la formació, el Centre es posa com a objectiu ser a Espanya un lloc obert a:

• Professionals i estudiants de les àrees de la salut, de l'educació, de la música i de la cultura que vulguin formar-se en el Model Benenzon de Musicoteràpia.
• Institucions, comunitats, grups i persones que vulguin conèixer i beneficiar-se dels recursos terapèutics de la Musicoteràpia.

e-mail: contacta@centrobenenzon.org.es
Web:
www.fundacionbenenzon.org www.centrobenenzon.org.es
Presidenta de la Associació: M° Diana Cappadozzi
C/Quevedo n 5, 1B - 28014 Madrid España
Tel 0034 914202208, 0034 914202208
Fax avisar a 0034 914202208, 0034 914202208

FORMACIÓ: MUSICOTERÀPIA I EL BLOQUEIG EMOCIONAL.


Molts estudis i investigacions demostren que una gran part de les nostres malalties estan basades en un possible bloqueig emocional. Amb aquest taller podrem identificar i donar resposta a diferents patologies i somatitzacions corporals, des de l'àmbit emocional. Amb la possibilitat d'enriquir la nostra pràctica professional i fer un treball terapèutic més integral en benefici de les persones amb les que treballem.

CONTINGUTS- Fonaments de la salut emocional.
- Importància del benestar emocional al llarg de la vida. Embaràs, part, criança, infància, joventut, maduresa i senectut.
- Bloquejos emocionals i somatitzacions corporals.
- La musicoteràpia unipersonal i vincular com a proposta de treball.
- El treball interdisciplinari
- El bloqueig emocional en diferents poblacions. Estudi de casos.
Horari: Dissabte 12 de Juny de 10h a 19h.
Lloc: LOCAL ADIMTE c / PEIX N º 27 planta 4a despatx 409 METRO Noviciat. MADRID
Preu: 60 EUROS / 50 EUROS PERSONES ASSOCIADES INSCRIPCIONS ABANS DEL DIVENDRES 4 DE JUNY.
Més informació a: adimte@hotmail.com o maitrisaludyarmonia@gmail.com
Dirigit per LETICIA DOMÍNGUEZ LEO 647643348 / 918686595

FORMACIÓ: Seminari d'Introducció a la Teràpia d'Arts CreativeS, Mètode MIECAT (Melbourne Institute of Experiential and Creative Arts Therapy)

Presentació
Aquest Seminari d'Introducció a la Teràpia d'Arts Creatives està dissenyat per donar al participant una nova visió i enfocament de la pràctica de teràpia, mitjançant l'ús de vàries modalitats artístiques com a vies de coneixement i de representació de l'experiència viscuda. MIECAT és essencialment un mètode d'exploració per adquirir sentit d'allò que com a sers humans experimentem. És el resultat de la integració de les corrents de pensament més contemporànies i ofereix un enfocament innovador tant al procés terapèutic com a la manera de "ser en, i fer teràpia". D'aquest curs n'obtindreu recursos pràctics que poden ser aplicats a vàries vessants de psicoteràpia, al igual que com a creixement personal i/o desenvolupament professional.

Ponent
Tània Balil Lozoya

Formada com a músic a Barcelona, i com a musicoterapeuta a Austràlia, ha tingut l'oportunitat de treballar a diversos àmbits terapèutics i poblacions demogràfiques, incloent geriatria i malalts d'Alzèimers, persones adultes amb discapacitats diverses (autisme, paràlisi cerebral, lesions cerebrals, condicions cromosomàtiques varies, esquizofrènia, epilèpsia, síndrome de Down, entre altres) i adolescents amb trauma com a resultat del seu passat com a refugiats. La realitat de la feina terapèutica va empènyer la Tània a trobar nous recursos per tractar amb el material que les persones portaven a les sessions terapèutiques, o allò que sorgia com a resposta a les intervencions de musicoteràpia. Va ser llavors que es va formar com a terapeuta de les arts creatives amb MIECAT, un mètode que li ha estat d'un valor incalculable a l'hora de poder oferir una via d'exploració i resolució d'alguns dels conflictes interns amb els que els seus clients hi viuen i es confronten en el dia a dia. La Tània ofereix aquest curs per compartir el que per ella ha sigut un recurs d'un gran valor i per posar en conjunció amb els coneixements i experiència adquirida com a musicoterapeuta.

Objectius
◦Iniciació al Mètode MIECAT, com a complement a la musicoteràpia i altres modalitats terapèutiques,
◦Prendre consciència de l'aspecte multimodal de l'Experiència, i de l'impacte que té en la manera en la què percebim i construim la nostra realitat,
◦Prendre consciència de la manera en la què interactuem amb el nostre entorn
◦Adquirir tècniques, a través de l'experiència, aplicables a diversos camps terapèutics
◦Informació sobre les aplicacions del mètode.


Programa
Introducció al Mètode MIECAT: Introducció als conceptes de:

◦Fenomenologia i l'atenció a l'experiència del fenomen en el moment present
◦Multi-modalitat com a forma de coneixement, i d'expressió de la nostra realitat
◦Intersubjectivitat
◦Procediments del mètode
Qui/cóm som multi-modalment: Donar-nos a conèixer d'una manera multimodal: Una experiència de com arribem a saber el què sabem, i a ser el què som.

◦Accedir a vàries experiències i representar-les en diferents modalitats artístiques
◦Accedir al coneixement amagat en el nostre cos, i donar-li forma i expressió
Qui/cóm som en relació als altre: Prendre consciència de l'espai intersubjectiu que compartim. Com acompanyar als que ens envolten mentre comparteixen la seva experiència i contribuir al procés d'adquirir un nou sentit de l'experiència

◦Descripció vs. Interpretació
◦Intra-intersubjetividad
Quines són les aplicacions innovadores del mètode?

◦Cóm es diferencia d'altres enfocament o vessants terapèutics
◦Exemples de cóm el mètode ha informat i complementat la pràctica de musicoteràpia a Austràlia

Horari: Divendres 11 de juny de 18.00-22.00 hores. Dissabte 12 de juny de 9.00-15.00 hores
Lloc: Seu de l'IDEC-UPF, Balmes 132-134. BARCELONA
L'admissió al seminari es realitzarà per rigorós ordre de matrícula. Inscriu-te en línia.
Per a més informació, pots posar-te en contacte amb nosaltres a info@idec.upf.edu, o al +34 93 542 18 50.